Spoorbeheer

Voordat we beginnen,
brengen we uw spoornet in kaart.


Proactief onderhoud van uw spoorweginfrastructuur kan niet zonder modern databeheer. Om vast te stellen waar en hoe we onze expertise inzetten, monitoren we zowel voor als tijdens de werkzaamheden continu al uw parameters. Op basis van de verzamelde gegevens bepalen we het juiste tijdstip van het spooronderhoud.
Meer info

We zien meteen wanneer er schade is. Soms al voordat het ontstaat.

Door onze uitvoerige monitoring kunnen we proactief aan de slag. Aangezien we continu uw complete spoorweginfrastructuur in het vizier hebben, kunnen we onderhoudswerkzaamheden al beginnen voordat er schade ontstaat. Dit zorgt er voor dat het railvervoer steeds zonder problemen verder kan rijden en drukt de onderhoudskosten aanzienlijk. VDM Rail voert deze diensten vanzelfsprekend kostenbesparend onder eigen beheer uit.

Meer oplossingen onder één dak.

Hebben we uw interesse gewekt? VDM Rail biedt nog veel meer, goed doordachte technische oplossingen rondom de instandhouding en het onderhoud van uw spoorwegennet. Innovatief, kostenbesparend, alles onder één dak. We laten ze u graag zien.

Nieuwe datum voor InnoTrans

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is InnoTrans 2021 verschoven naar volgend jaar. Zoals het er nu voorstaat, opent de internationale vakbeurs voor spoorwegtechnologie van 20 t/m 23 september 2022 de deuren. Waar u ons dan precies kunt vinden, om te netwerken en van gedachten te wisselen over de nieuwste ontwikkelingen in de branche, laten wij te zijner tijd weten.