Welcom

VDM Rail: Wij zorgen voor
expertise op het spoor.


Door de voortdurende uitbreiding van het spoornet groeien ook de eisen die gesteld worden aan zorg en onderhoud. Daarom is het nog belangrijker geworden om op dit gebied een partner te hebben die niet alleen mee-, maar ook vooruitdenkt. Een partner zoals wij, die met innovatieve en kostenbesparende oplossingen ervoor zorgt dat het spoorvervoer dat doet waarvoor het bedoeld is: soepel rollen over de rails.
MEER INFO

Wij zorgen ervoor dat u in het juiste spoor blijft.

Een verouderd en slecht onderhouden spoorwegnet zorgt zelfs bij de modernste trein voor vertragingen. VDM Rail biedt een uitgebreid palet aan innovatieve technologie├źn en diensten dat ervoor zorgt dat het niet zo ver komt. Dit omvat onder andere het zeer precies in kaart brengen van de staat van het spoornet, een gedetailleerde planning van de uit te voeren werkzaamheden en systematische onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

Swipe

Meettechnologie

Om een overzicht te verschaffen van eventuele volgende stappen en de te verrichten werkzaamheden zorgen wij eerst voor een uitgebreide meettechnische documentatie van de conditie van het spoor. Hierbij worden zowel zeer nauwkeurige, digitale metingen als alle reeds beschikbare gegevens omtrent het gehele spoorwegnet geanalyseerd met behulp van modernste meettechnieken.
Meer info
Swipe

Slijptechnologie

Het slijptechnische onderhoud van spoor en wissels is vandaag de dag onontbeerlijk. Ons slijptechnische onderhoud van bestaand spoor en preventieve behandeling van nieuw spoor zorgen voor een duidelijk langere levensduur.
Meer info
Swipe

Freestechnologie

Bij diepgrondige gebreken aan spoorstaven of extreme afwijkingen van het beoogde profiel is slijptechniek meestal niet meer rendabel. Om toch een maximale levensduur te waarborgen, gebruiken we de even innovatieve als compacte freestechnologie.
Meer info
Swipe

Lastechniek

Bij het onderhoud van sporen, wissels of complete spoorinstallaties voor groefrail is het gebruik van lastechniek zowel noodzakelijk als effici├źnt. Vanwege de hoge eisen die verbonden zijn aan binnenstedelijke werkzaamheden maakt VDM Rail gebruik van zelf opgeleid, hooggekwalificeerd personeel en een speciaal voor deze werkzaamheden gespecialiseerd machinepark.
Meer info
Swipe

Spoorbeheer

Voor een proactief onderhoud van het spoor is een modern gegevensbeheer onontkoombaar. Nog een reden waarom VDM Rail ook hier sinds jaren een voortrekkersrol heeft. Alleen een systematische analyse van alle beschikbare data zorgt ervoor dat wij in detail kunnen plannen wat, waar, wanneer en door wie gedaan dient te worden.
Meer info

Nieuwe datum voor InnoTrans

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is InnoTrans 2021 verschoven naar volgend jaar. Zoals het er nu voorstaat, opent de internationale vakbeurs voor spoorwegtechnologie van 20 t/m 23 september 2022 de deuren. Waar u ons dan precies kunt vinden, om te netwerken en van gedachten te wisselen over de nieuwste ontwikkelingen in de branche, laten wij te zijner tijd weten.